Aktionslæring

læring i og af praksis
Gennemgår aktionslæring som metode og beskriver, hvordan aktionslæringsforløb kan afvikles, samt beskriver læreres erfaringer med iværksættelse af aktionslæringsforløb

Aktionslæring

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
611078
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2007
ISBN: 
9788741250403