Aktiv arbejdsmarkedspolitik

etablering, udvikling og fremtid
(Arbejdsmarkedsforhold) Analyse af Danmarks aktive arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats, dvs. offentlige indsatser, der skal bekæmpe kvantitative, kvalifikationsmæssige og geografiske ubalancer, så arbejdsmarkedets funktionsdygtighed sikres, og sociale og økonomiske hensyn forenes
Note: 
Indhold: Aktiv arbejdsmarkedspolitik - før, nu og i fremtiden / af Mads Peter Klindt, Stine Rasmussen og Henning Jørgensen. Arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse og udviklingshistorie (Henning Jørgensen: Arven fra Rehn-Meidner-modellen : idégrundlag og erfaringslære for aktiv arbejdsmarkedspolitik. Udviklingslinjer og sporskift i dansk arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik / af Niklas A. Andersen og Henning Jørgensen. Zeuthen-udvalget - en kuvøse for 90'ernes arbejdsmarkedsreformer / af Preben Buchholt og Morten Lassen). Aktuelle diskussioner, der vedrører den aktive beskæftigelsesindsats (Styring på beskæftigelsesområdet : på vej mod en ny styringsform og et nyt styringsniveau? / af Thomas Bredgaard og Jon Lystlund Halkjær. Niklas A. Andersen: Fra opkvalificeringseffekt til motivationseffekt : effektevalueringers rammesætning af den aktive arbejdsmarkedspolitik. Den omvendte Ghent-effekt? : har integrationen i den aktive beskæftigelsesindsats svækket a-kassernes funktion som rekrutteringskanal for fagforeningerne? / af Stine Rasmussen, Laust Høgedahl og Emmett Caraker. Kommunernes redskabsanvendelse i beskæftigelsesindsatsen / af Mads Peter Klindt og Rasmus Lind Ravn. Iben Nørup: Sammensmeltning af social- og beskæftigelsespolitik : reformer af indsatsen for borgere på kanten af og uden for arbejdsmarkedet. Handicap og beskæftigelse - i skyggen af den aktive arbejdsmarkedspolitik / af Cecilie Krogh og Finn Amby. Beskæftigelsesrettet rehabilitering : en ny tilgang til beskæftigelsesindsatsen for udsatte personer uden for arbejdsmarkedet? / af Rasmus Lind Ravn og Thomas Bredgaard). Det arbejdsmarkedspolitiske ud- og fremsyn (Arbejdsmarkedspolitik i automatiseringens tidsalder / af Peter Nielsen og Jakob R. Holm. Stine Rasmussen: Beskæftigelsesformer i transition? : betydningen for fremtidens aktive arbejdsmarkedspolitik. Aktiveringsparadigmet som dominerende princip for arbejdsmarkedspolitik i Tyskland, Danmark og UK i komparation / af Henning Jørgensen og Michaela Schulze. Jean-Claude Barbier: Arbejdsmarkedspolitiske reformer, aktivering og flexicurity i Danmark og Frankrig : et tilbageblik på et komplekst europæisk samspil gennem 20 år)

Aktiv arbejdsmarkedspolitik

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
651987
Nota udgivelsesår: 
2022
Redaktion: 
Mads Peter Klindt, Stine Rasmussen og Henning Jørgensen
Udgave: 
Djøf, 2020
ISBN: 
9788757446487