Akutbogen - for læger og sygeplejersker

Note: 
Indhold: Julie Mackenhauer: Den akutte patientpopulation. Christian Skjærbæk: Akutlægens rolle. Perspektiver på akutsygepleje / Annette Jakobsen og Niels K. Villumsen. Jørn Munkhof Møller: Modtagelse af den akutte patient : ABCDE-tilgangen. Karoline Skov Dalgaard: Triage. Christian Mohr Nielsen: Symptomer fra luftvejene : øvre luftveje - A (airway). Pernille Sarto: Symptomer fra luftvejene : nedre luftveje - B (breathing). ABCDE-symptomer fra kredsløbet ; Elektrokardiografi / Jeong Shim og Bo Løfgren. Hjerte-lunge-redning / Rasmus Aagaard og Bo Løfgren. Akut endokrinologi / Elisabeth R. Mathiesen og Ulla Feldt-Rasmussen. Susanne Bach Lausten: Gastrointestinale symptomer. Påvirket bevidsthed / Sanne Fisker og Annette Jakobsen. Akut psykiatri / Signe Dolmer og Eva Byakika. Flemming Hansen: Symptomer fra bevægeapparatet. Infektiøse tilstande / Hanne Arildsen og Suzanne Lunding. Modtagelse af traumepatienter / Margrethe Lomholt og Jacob Steinmetz. Jørgen Bendix: Akut blødning. Benedict Kjærgaard: Accidentel hypotermi. Dorthe Sørensen: Noninvasiv ventilationsbehandling i akutafdelinger. Brug af fokuseret ultralyd til den akutte patient / Lars Knudsen et al. Ib Leunbach: Akut radiologi. Cathrine Hauerslev Foss: Den geriatriske patient. Hanne Vebert Olesen: Det akutte barn. Akutte smerter / Lone Nikolajsen og Kristian Dahl Friesgaard. Den etniske minoritetspatient / Mette Breinholdt og Anders K. Kristensen. Mona Mikkelsen: Ernæring til den akutte patient. Christina Schacht-Magnussen: Relationsarbejde i akutmodtagelsen. Pårørende på akutafdelingen: Annette Jakobsen og Margrethe Lomholt. Ole Mølgaard: Organisation og ledelse af fælles akutmodtagelser. Patientflow / Anders Møllekær og Jacob Kjær Eskildsen. Helle Hedegaard Hein: Personaleledelse i akutafdelinger. Mikkel Brabrand: Forskning i akutafdelingen. Niels Kristian Villumsen: Uddannelse i akutsygepleje. Mats Lindberg: Lægelig videreuddannelse i akutafdelingen. Charlotte Paltved: Interprofessionel teamkommunikation og teamsamarbejde. Erika Frischknecht Christensen: Præhospital indsats. Ninna Thomsen: Samarbejde med det nære sundhedsvæsen. Konflikthåndtering og voldsforebyggelse på akutafdelingen / Pia Wismer Kielberg og Gitte Geisnæs Hansen. Jørn Therkildsen Guldhammer: Sygehusberedskab. Kent Kristensen: Sundhedspersoners ansvar i akutmodtagelsen

Akutbogen - for læger og sygeplejersker

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
637278
Nota udgivelsesår: 
2017
Redaktion: 
Niels Kristian Villumsen, Anette Jakobsen og Christian Skjærbæk
Udgave: 
Munksgaard, 2017
ISBN: 
9788717043978
Illustrator: 
Birgitte Lerche