Alkohol

brug, konsekvenser og behandling
Note: 
Indhold: Alkoholforbrug (Karen Elmeland: Historisk udvikling. Ulrik Becker: Epidemiologi. Janne Schurmann Tolstrup: Alkohol - kemi og biokemi ; Alkohol og genetik). Alkoholproblemer (Finn Zierau: Alkoholproblemer - definition. Anette Søgaard Nielsen: Forskellige syn på alkoholafhængighed. Anders Fink Jensen: Afhængighedens biologi). Konsekvenser og komorbiditet (Janne Schurmann Tolstrup: Tømmermænd ; Har alkohol gavnlige effekter? Holger Jelling Sørensen: Psykiatrisk komorbiditet. Ulrik Becker: Alkoholrelaterede somatiske skader. Mogens Nygaard Christoffersen: Alkohols sociale konsekvenser. Kim Bloomfield: Hvordan alkohol skader andre. Jakob Kjellberg: Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug). Lovgivning og forebyggelse (Erik Linde: Lovgivning. Genstandsgrænser / Janne Schurmann Tolstrup og Morten Grønbæk. Morten Grønbæk: Forebyggelse). Opsporing og behandling (Ulrik Becker: Opsporing og screeningsmetoder ; Behandlingens organisering ; Farmakologisk behandling. Anders Blædel Gottlieb Hansen: Storforbrugere og kort intervention. Sverre Barfod: Behandling i almen praksis. Anette Søgaard Nielsen: Psykosocial behandling ; Familierelateret behandling ; Betydning af behandlingsform, kontrol og efterbehandling). Særlige problemer og grupper (Pernille Bendtsen: Unge og alkohol. Ulrik Schiøler Kesmodel: Gravide. Henrik Thiesen: Hjemløse. Henrik Rindom: Sidemisbrug)

Alkohol

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
642554
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Munksgaard, 2016
ISBN: 
9788762813533
Illustrator: 
Birgitte Lerche og Lone Bjarkow