Almen musikdidaktik

Forfatter:
Note: 
Indhold: Om bogens målsætning, indhold og grundlag samt om nogle vigtige begreber og distinktioner ; Musikfaget i dannelsesteoretisk belysning ; Musikfaget set indefra ; Musik som et mangespektret meningsunivers - musikken set indefra ; Nogle væsentlige didaktiske positioner og konceptioner i musikfaget - historisk og systematisk belyst ; Aktivitetsformer i musikfaget ; Didaktikkens aktualitet : efterskrift 1998

Almen musikdidaktik

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
604950
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Akademisk, 2010
ISBN: 
8750034936