Amerika, Amerika - to verdener

Om Engelsk Amerikas (USA) og Spansk Amerikas udvikling fra de første europæeres ankomst og op til ca. 1900 med et kort blik frem til i dag samt en række tekster delt op i fem temaer
Note: 
Indhold: Den historiske udvikling (Spansk Amerika : erobring og kontrol ; De første engelske kolonier ; Spansk Amerika indtil uafhængigheden ; De engelske kolonier i 1600- og 1700-tallet ; Kolonifrigørelse i Engelsk Amerika 1776 ; Kolonifrigørelsen i Spansk Amerika 1808-24 ; Spansk Amerika fra uafhængigheden til ca. 1900 ; USA fra uafhængigheden til ca. 1900 ; USA og Spansk Amerika i lange linjer fra ca. 1900 til i dag) ; Temadel (Baggrunden for europæernes ankomst til Amerika ; De første europæere i Amerika ; Revolution i Amerika ; Økonomi ; Politik)

Amerika, Amerika - to verdener

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
657905
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Munksgaard, 1998
ISBN: 
8716119525