Analyseteknik

instrumentering og metoder
Indføring i de vigtigste instrumenter og metoder i det analytiske laboratorium dækkende hovedområderne chromatografi, spektrometri og potentiometri samt områderne statistisk resultatvurdering, metodevalidering og udstyrskvalificering. Desuden gennemgås grundlæggende værktøjer

Analyseteknik

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
611978
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Nyt Teknisk Forlag, 2010, (3. udgave)
ISBN: 
9788757127225
Illustrator: 
Frank Pedersen