Analyseteknik

instrumentering og metoder
Forfatter:
Indføring i de vigtigste instrumenter og metoder i det analytiske laboratorium dækkende hovedområderne chromatografi, spektrometri og potentiometri samt områderne statistisk resultatvurdering, metodevalidering og udstyrskvalificering. Desuden gennemgås grundlæggende værktøjer

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Analyseteknik
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
611978
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Nyt Teknisk Forlag, 2010, (3. udgave)
ISBN: 
9788757127225
Illustrator: 
Frank Pedersen

Analyseteknik
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
620328
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Nyt Teknisk Forlag, 2006, (2. udgave)
ISBN: 
9788757125429

Analyseteknik
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
620129
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Nyt Teknisk Forlag, 2006, (2. udgave)
ISBN: 
9788757125429
Illustrator: 
Frank Pedersen

Analyseteknik
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
601947
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Ingeniøren-bøger, 2003
ISBN: 
8757124884
Illustrator: 
Frank Pedersen