Andelsboliger

Håndbog om andelsboliger, der kommer rundt om både de juridiske og de økonomiske aspekter af denne boligform
Note: 
Indhold: Andelsboligforeningens struktur ; Andelsboligforeningens stiftelse og opløsning ; Andelsboligforeningens styrelse ; Andelsboligforeningens daglige ledelse og drift ; Ejendomsadministration ; Bygningsdrift ; Foreningens risici og forsikring ; Medlemmernes rettigheder og pligter ; Regnskab og regnskabsanalyse ; Økonomistyring og risiko ; Finansiering og lån ; Andelsboligforeningens erhvervsmæssige virksomhed ; Overdragelse af andele ; Misligholdelse

Andelsboliger

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
635371
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Thomson Reuters, 2011
ISBN: 
9788761929075