Anden Slesvigske Krig 1864

forhistorie, forløb og følger
Oversigt over Krigen 1864s forhistorie og forløb samt dens dybtgående og langvarige konsekvenser på Danmarks historie

Anden Slesvigske Krig 1864
Indscannet e-bog, specialproduktion

Bognummer: 
629791
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Sønderborg Slot, 2013
ISBN: 
9788787375252