Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde

Inspireret af den tyske filosof Axel Honneths tænkning om gensidig menneskelig anerkendelse og med udgangspunkt i en empirisk undersøgelse hvor 25 såkaldt svage klienter interviewes om deres krænkelseserfaringer argumenteres der for at begreberne anerkendelse og dømmekraft bliver centrale begreber i det sociale arbejde

Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
614575
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2005
ISBN: 
9788741202341