Angst hos børn

kognitiv terapi i teori og praksis, en håndbog for professionelle
Note: 
Indhold: Ingrid Leth: Introduktion: Hvorfor skal vi tage angst hos børn alvorligt? Del 1 (Teorier om udvikling og vedligeholdelse af angsttilstande hos børn / af Barbara Hoff Esbjørn ... et al. Anders Gade: Angstens neuropsykologi). Del 2 (Klassifikation, diagnosticering og forekomst af angst hos børn / af Barbara Hoff Esbjørn ... et al. Kognitiv adfærdsterapi anvendt på børn - generelle principper / af Barbara Hoff Esbjørn ... et al. Effekt af kognitiv adfærdsterapi til børn med angst / af Mikael Julius Sømhovd og Sonja Breinholst. Abnorm separationsangst / af Ida Dyhr Caspersen, Ingrid Leth og Barbara Hoff Esbjørn. Specifik fobi / af Sonja Breinholst, Sara Kerstine Nielsen og Barbara Hoff Esbjørn. Socialangst / af Ingrid Leth og Barbara Hoff Esbjørn. Generaliseret angst / af Sara Kerstine Nielsen, Sonja Breinholst og Katrine Wendelboe. Per Hove Thomsen: Obsessive kompulsive forstyrrelser (OCD)). Del 3 (Manualbaseret gruppebehandling til børn med angstlidelser i Danmark / af Mikael Thastum, Lisbeth Jørgensen og Irene Lundkvist-Houndoumadi. Kognitive adfærdsterapi med børn - rammer og muligheder i daglig praksis / af Helle Dittmann og Ingrid Leth)

Angst hos børn

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
631268
Nota udgivelsesår: 
2015
Redaktion: 
Ingrid Leth og Barbara Hoff Esbjørn
Udgave: 
Dansk Psykologisk Forlag, 2012
ISBN: 
9788777067679
Illustrator: 
Asger Leth Jørgensen