Ansvarets princip

udkast til en etik for den teknologiske civilisation
Forfatter:
En omfattende analyse af det etiske vakuum der er opstået som følge af højteknologien i de vestlige industrisamfund, hvor den moderne teknik og naturbeherskelse har undermineret fundamentet for den hidtidige "antropocentriske" etik

Ansvarets princip

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
614677
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 1999
ISBN: 
8741228766
Oversætter: 
Henning Vangsgaard