Antik mytologi

Redegørelse for de græsk-romerske myters oprindelse og egenart, genfortællinger af 153 myter og et leksikonafsnit med indgange til navne og begreber

Antik mytologi

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
602221
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Høst, 2004
ISBN: 
8714295539