Arbejdsfysiologi: basisbog - Bind 2

Redaktion: 
Gisela Sjøgaard
Note: 
Indhold: Omgivelsesfaktorer ; Mentale arbejdsbelastninger ; Mekanismer for besværsudvikling ; Bevægeapparatets lidelser ; Forekomst af besvær i bevægeapparatet ; Strategier til forebyggelse af arbejdsrelateret bevægeapparatbesvær

Arbejdsfysiologi: basisbog - Bind 2
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
604047
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Arbejdsmiljøinstituttet, 1995
ISBN: 
8775344599
Illustrator: 
art Grafik Peter Skanning
Emneord: