Arbejdsmarkedsøkonomi

Note: 
Indhold: Arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsøkonomi ; Arbejdsudbud på kort sigt ; Arbejdstid, ferie, betalt frihed og fravær ; Arbejdsudbud på langt sigt : arbejdsstyrkens udvikling og kvalifikationer ; Efterspørgsel efter arbejdskraft ; Ligevægt på arbejdsmarkedet ; Det opdelte arbejdsmarked - segmentering, dualisering, fleksibilitet og flexicurity ; Løndannelse, lønstruktur og ligeløn ; Løn og lønsystemer ; Mobiliteten på arbejdsmarkedet ; Arbejdsløshed, løndannelse og inflation ; Arbejdsmarkedets organisationer og institutioner - den danske model ; Fagforeninger, forhandlinger og strejker ; EU og det danske arbejdsmarked ; Arbejdsmarkedets organisationer, navne og forkortelser

Arbejdsmarkedsøkonomi

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
635514
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet, 2016
ISBN: 
9788757420562