Arbejdsmarkedsregulering

Note: 
Indhold: Henning Jørgensen: Den danske model - dinosaur eller dynamo ; Arbejdsmarkedsregulering og kollektiv visdom ; Politisk regulering - begrundelser og begrænsninger ; Ny politisk-institutionel regulering: reformer, partsindflydelse og dansk model / Henning Jørgensen og Flemming Larsen. Flemming Ibsen: Organisationerne og overenskomstforhandlinger ; Det fagretlige system ; Faglig organisering og skift af fagforening / Flemming Ibsen og Laust Høgedah. Peter Nielsen: Nye produktionskoncepter, arbejdsorganisering og personaleplanlægning. Anette Borchorst: Køn på spil - arbejdsmarkedsmodel, velfærdsmodel og retliggørelse. Ole Busck: Arbejdsmiljøet: hvorfor virker reguleringen ikke bedre? - arbejdsmiljøregulering og indsats gennem 40 år

Arbejdsmarkedsregulering

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
634812
Nota udgivelsesår: 
2017
Redaktion: 
Henning Jørgensen
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet, 2014
ISBN: 
9788757420579