Arkitektur, krop og læring

Forfatter:
Om hvordan vores fysiske omgivelser påvirker vores sociale samspil og daglige omgangsformer med analyser af daginstitutioner, skoler, universiteter, hospitaler og hjemmets og fritidens fysiske rum
Note: 
Indhold: Materialitetens pædagogiske kraft : et antropologisk perspektiv på børneinstitutioner / Eva Gulløv og Susanne Højlund. Samspil mellem fysisk rum og hverdagsliv i skolen / Inge Mette Kirkeby, Thomas Gitz-Johansen og Jan Kampmann. Ning de Coninck-Smith: Ej blot til lyst : reflektioner over offentligt byggeri til børn gennem 250 år. Marjanna de Jong: Rummets magt og magten over rummet i daginstitution og skole. Københavns nye universitet på Amager : fra identitet til facilitet / Magnus Gabrielsen, Tone Saugstad. Kari Martinsen: At bo på sygehus og at erfare arkitektur. Kristian Larsen: Hospitalsarkitektur og social arkitektur : om klasser af rum, klasser af mennesker og klasser af tanker. Nina Billenstein Schriver: Skoven som rum i fysioterapi : skovens betydning for læring af bevægelse. Carsten Sestoft: Materialitet og mentalitet i boligen : boligstrukturer fra det 17. til det 20. århundrede. Ida Wentzel Winther: Hjemmeregler : hvordan hjem gennem regler bliver en inklusiv eksklusivitet. Pål Augestad: Stopuret, kighullet og skoleeleven : om medicineringen af den norske skole i perioden 1925-1960. Søren Nagbøl: Idrætsarkitektur og vandidræt - Vandkulturhuset i DGI-byen : en oplevelsesanalyse af en idrætspolitisk iscenesættelse

Arkitektur, krop og læring

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
609611
Nota udgivelsesår: 
2013
Redaktion: 
Kristian Larsen
Udgave: 
Hans Reitzel, 2005
ISBN: 
9788741202303