Arkitektur som synlig tale

Forfatter:
Med renæssancen som et afgørende vendepunkt for en ny virkelighedsforståelse og en ny synsmåde behandles den gensidige påvirkning mellem de arkitektoniske rum og vores virkelighedsbillede og synsmåde
Note: 
Indhold: Som man ser det (Fra synsbillede til synsrum ; Da rummet blev til ; Rummet som arkitekturens kerne) ; Arkitekturen som scenerum og betydningsunivers (Scenen er sat ; Er arkitekturen et sprog? ; I templets tegn) ; Den guddommelige orden og den menneskelige målestok (Byen som idé ; Paradisnatur - naturparadis ; Stedet : realitet eller fiktion); Fra set form til synlig tale

Arkitektur som synlig tale

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
647243
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
IKAROS Press, 2010
ISBN: 
9788792614032