Arrangør

håndbog i arrangement af pop og rock
Forfatter:
Note: 
Indhold: Forberedelse ; Virkemidler ; Idiomatik ; Virkemidler anvendt ; Pastiche ; Opgavetyper ; Instrumenternes omfang og notation

Arrangør

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
623673
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Systime, 2005
ISBN: 
8761608254