Note: 
Indhold: Arverettens formål, genstand og indhold ; Legal arv (Slægtsarv ; Ægtefællers legale arveret ; Uskiftet bo ; Arvehenstand) ; Testamente (Grundlæggende om testamenter ; Testationskompetence ; Fælles og gensidige testamenter ; Ugifte samlevende) ; Øvrige regler (Fælles regler om arv og testamente ; Skifte, boafgift og international arveret ; Livsgaver og dødsgaver ; Forsikring og pension)

Arveretten

Lydbog
Spilletid: 
10 timer 20 minutter
Bognummer: 
608006
Indlæsningsår: 
2008
Nota udgivelsesår: 
2013
Indlæser: 
Udgave: 
Gjellerup, 2007
ISBN: 
9788713049516