Atlas Flora Danica - Bind 1: Baggrund, metode og analyse

Forfatter:
Encyklopædisk gennemgang af samtlige danske planters forekomst og udbredelse, samt baggrundsviden om f. eks. Danmarks flora siden istiderne, naturtyper, værkets indsamlingsmetoder, menneskets indgriben, klima og geologi
Note: 
Indhold: Bent Odgaard: Vegetationshistorie i Danmark. Peter Vestergaard: Økologiske faktorer af betydning for planternes udbredelse. Naturtyper i Danmark (Peter Milan Petersen: Skov og krat. Peter Vestergaard: Kysterne ; Småbiotoperne. Inger Kappel Schmidt: Hederne. Hans Henrik Bruun: Græslandet. Erik Vinther: Moser og ferske enge. Kaj Sand-Jensen: Vandområderne. Anna Bodil Hald: De dyrkede marker). Henrik Ærenlund Pedersen: Tidligere inventering og kortlægning af den danske flora. Per Hartvig: Metodik, dataindsamling og kvalitetssikring ; De ruderale habitater ; De antropokore arters introduktionshistorie og spredning ; Analyse og sammendrag

Atlas Flora Danica - Bind 1: Baggrund, metode og analyse

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
653306
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Gyldendal, 2015
ISBN: 
9788702152999