Atmospheres

architectural environments - surroundins objects
Forfatter:

Atmospheres (Engelsk)

Standard e-bog (Engelsk)

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
651155
Nota udgivelsesår: 
2021
Udgave: 
Birkhäuser, 2020
ISBN: 
9783764374952