Autisme og aldring i et utviklingsperspektiv

hva vet vi om voksne og eldre med en autismespekterdiagnose?
Forfatter:
I denne boken samler og diskuterer Nils Kaland det som finnes av forskning på feltet om eldre personer med ASD, med særlig fokus på kognitive særtrekk, karakteristisk atferd og de psykiske problemene som ofte forekommer sammen med ASD. Han beskriver også en rekke mulige pedagogiske og psykologiske tiltak

Autisme og aldring i et utviklingsperspektiv (Norsk)

Grundigt bearbejdet (Norsk)
Bognummer: 
640360
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Fakbokforlaget, 2018
ISBN: 
9788245023121