Autismespektrum-forstyrrelser

et psykologisk overblik
Forfatter:
Beskrivelse af psykiske forstyrrelser inden for autismespektret, herunder infantil autisme, atypisk autisme, gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret og Aspergers syndrom
Note: 
Indhold: Grundlæggende adfærdsmønstre ; Psykologiske forklaringer på ASF ; Diagnosticeringens fundament ; Ætiologi og komorbiditet ; Intervention

Autismespektrum-forstyrrelser

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
630835
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Hans Reitzel, 2012
ISBN: 
9788741254364