Avansert klinisk sykepleie

Rollen som avansert klinisk sykepleier (AKS) er inspirert av den amerikanske nurse practitioner-modellen og er forholdsvis ny i Norge. Avansert klinisk sykepleie er en masterutdanning som gir avansert kunnskap og klinisk breddekompetanse. Boken egner seg som pensum ved ulike masterutdanninger i avansert klinisk sykepleie

Avansert klinisk sykepleie (Norsk)

Standard e-bog (Norsk)

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
652006
Nota udgivelsesår: 
2022
Redaktion: 
Lisbeth Maria Fagerström
Udgave: 
Gyldendal, 2019
ISBN: 
9788205499775