Børn, ernæring og måltider

tværfaglige perspektiver
Note: 
Indhold: Børn, ernæring, madvaner, smagspræferencer, normer og overvægt (Børneernæring / Ellen Trolle og Ulla Holmboe Gondolf. Helene Hausner: Udvikling af smagspræferencer hos børn. Børn og unges kostvaner / Ulla Holmboe Gondolf og Ellen Trolle. Berit L. Heitmann: Børn og overvægt). Børn, spisning, læring og maddannelse (Lisbeth Haastrup: Mad og måltider i hjem og familie gennem tid og sted. Mad og måltider i børneinstitutioner / Sanne Sansolios og Bent Egberg Mikkelsen. Morten Kromann Nielsen: Udvikling af mad- og måltidspædagogik i et tværprofessionelt perspektiv. Ida Husby: At etablere sunde mad- og måltidsvaner : perspektiver fra folkesundhedsvidenskaben). Børn, mad som oplevelse, erfaring, læring og maddannelse (Jette Benn: Madkendskab, -kundskab og -klogskab : børn og unges erfaringer og dannelse på madområdet ; Opsamlende perspektiver. Maria Bruselius-Jensen: Børns perspektiver på og deltagelse i måltider. Helle Brønnum Carlsen: Madlavning og måltider som æstetiske erfaringer)

Børn, ernæring og måltider

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
626996
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Munksgaard, 2013
ISBN: 
9788762811683