Børn i senmoderniteten

barndomspsykologiske perspektiver
Forfatter:
Om børn og børneopdragelse i en tid, hvor barnet ses som et unikt væsen, der oplever og forstår på sin egen måde, og hvor der stilles krav til både forældre og pædagoger om at kunne erkende og indleve sig i det enkelte barns perspektiv - og handle derefter
Note: 
Indhold: Børneperspektiv og børns perspektiv : teorisyn i senmoderniteten (Børneperspektiv og børns perspektiv i en senmoderne kontekst ; Barndomssociologiske positioner : et børneperspektiv? ; Børnesyn i udviklingspsykologien : et et børneperspektiv muligt? ; Integration af perspektiverne : er det muligt?) ; Senmoderne barndomstemaer (Forældres opdragelsesstile : hvordan reguleres børn i senmoderniteten? ; Fædre i senmoderniteten : hvor involverede er de? ; Findes det reflekterende barn i det refleksivt senmoderne? : kritiske vurderinger og pædagogiske fordringer ; Situation og relation : et barndomspsykologisk perspektiv ; Børns læring i senmoderniteten : et barndomspsykologisk standpunkt ; Senmoderne barndomstemaer)

Børn i senmoderniteten

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
612637
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2010
ISBN: 
9788741253251