Børn med flere sprog

typisk sprogudvikling og sproglige vanskeligheder
Om forskellige tilgange til andetsprogspædagogik. Med cases
Note: 
Indhold: Sproglig socialisering ; Flersproglig sprogudvikling ; Sproglig vurdering af flersprogede skolebørn ; Flersprogede elever - med dysleksi? ; Børn med flere sprog i skolen ; Børn med flere sprog i dagtilbud

Børn med flere sprog

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
640045
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Dansk Psykologisk Forlag, 2017
ISBN: 
9788771582871
Oversætter: 
Helle Iben Bylander, Trine Kjær Krogh