Børns sprogtilegnelse

sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år
Formålet er at give praktikere og studerende, der arbejder med småbørn forskningsbaseret viden om, hvilke faktorer der påvirker sprogtilegnelse, og at vise, hvordan indsigterne fra den danske og internationale forskning kan anvendes i den praktiske hverdag med børnene. Bogen giver en samlet indføring i børns sprogtilegnelse og børns sproglige udvikling som en integreret del af deres kognitive og sociale udvikling

Børns sprogtilegnelse

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
652131
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Frydenlund, 2021
ISBN: 
9788772163932