Barne- og ungdomspsykologi

typisk og atypisk utvikling
Oversat forlagsbeskrivelse: ”Bogen giver en bred og tilgængelig indføring i menneskets udvikling fra undfangelse til tidlig voksen alder, fra familiens nære relationer til at være en selvstændig borger i samfundet. Udviklingspsykologiske fænomener bliver forklaret gennem biologiske, sociale og kulturelle perspektiver. Læseren får et grundigt billede af hvordan børn og unge på forskellige alderstrin tænker, føler og handler.”

Barne- og ungdomspsykologi (Norsk)

Standard e-bog (Norsk)

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
645824
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Gyldendal, 2019
ISBN: 
9788205474512