Barnet i centrum

pædagogik og relationer i vuggestue og dagpleje
Fremlæggelse af resultater fra forskningsprojektet "Barnet i Centrum". Gennem beskrivelser, cases, teorier og resultater fra projektet, peges på hvordan det pædagogiske arbejde med de 0-3-årige kan varetages
Note: 
Indhold: Stig Broström: Kort oversigt over tidligere forskning inden for 0-3-årsområdet ; Aktionslæring og aktionsforskning i vuggestue og dagpleje. Lone Svinth: Samspil og læring i vuggestue og dagpleje. Ole Henrik Hansen: Emotionel relatering og modtagelse. Anders Skriver Jensen: Dynamisk didaktik i vuggestue og dagpleje

Barnet i centrum

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
632127
Nota udgivelsesår: 
2016
Udgave: 
Akademisk Forlag, 2016
ISBN: 
9788750045052
Illustrator: 
Lars Aarø