Being Danish

paradoxes of identity in everyday life
Forfatter:
På baggrund af arkivstudier og etnografisk feltarbejde undersøger forfatteren begrebet danskhed og analyserer, hvad der lå til grund for opfattelsen af begrebet i Skive i 1990'erne. Desuden undersøges danskernes holdning til EU, Dannebrog, Kongehuset og kristendommen

Being Danish (Engelsk)

Indscannet e-bog, let bearbejdet (Engelsk)
Bognummer: 
625791
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Museum Tusculanum, 2012, (2. udgave)
ISBN: 
9788763538411