Being mortal

illness, medicine and what matters in the end
Forfatter:
På baggrund af patienthistorier og erfaringer fra egen familie debatterer kirurgen terminale patienters livskvalitet, og om den er i højsædet set i lyset af lægernes medicinske prioriteringer
Note: 
Indhold: Introduction ; The independent self ; Things fall apart ; Dependence ; Assistance ; A better life ; Letting go ; Hard conversations ; Courage ; Epilogue

Being mortal (Engelsk)

Standard e-bog (Engelsk)

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
655129
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Profile Books, 2015
ISBN: 
9781846685828