Beskæftigelse for alle?

den kommunale beskæftigelsespolitik på kontanthjælpsområdet siden 2000
Note: 
Indhold: Baggrunden for undersøgelsen ; Datagrundlag og analysetilgang ; Kommunernes beskæftigelsespolitiske rolle i et historisk perspektiv ; Analyse af den kommunale beskæftigelsespolitik- og indsats ; Analyse af den kommunale styring/organisering ; Analyse af jobcentrets tværgående samarbejde ; På vej mod større kommunal selvstændiggørelse på beskæftigelsesområdet?

Beskæftigelse for alle?

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
643704
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Frydenlund Academic, 2018
ISBN: 
9788772160726