Beskæftigelsespolitik og socialt arbejde - i teori og praksis

Note: 
Indhold: Arbejdsmarkedet - politik, styring og økonomi (Marco Goli: Beskæftigelsespolitik mellem struktur og konjunktur ; Fra ord til handlig : implementering som individuel og fælles fortælling. De beskæftigelsespolitiske og forsørgelsesmæssige ordninger : de seneste reformer og politiske perspektiver / Jens Eistrup & Anders Bøggild Christensen. Lars Preisler: Arbejdsmarkedsteori. Erik Holck Hansen: Styring af arbejdsmarkedet. Bent Greve: Beskæftigelsespolitikkens økonomi og finansiering. Jobcentrets økonomi og økonomistyring / Ina Stevenius Ringdal & Bjarne Lynderup. Ina Stevenius Ringdal: Beskæftigelsesindsatsen og samarbejdet med virksomhederne). Socialt arbejde - profession og praksis (Helle Strauss: Socialrådgiveren påm beskæftigelsesområdet : professionen i et historisk og teoretisk perspektiv. Inger Nørreskov Jensen: Myndighedsudøvelse på beskæftigelsesområdet. Annelise Murakami: Tilgange i det beskæftigelsesrettede sociale arbejde. Bettina Post: Målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. Louise Hansen: Visitation ; Kommunikation og samtale ; Rehabilitering på beskæftigelsesområdet. Lene Nedergård: Virksomhedsrettede indsatser. Line Dalum: Evaluering og progressionsmåling). Individ - arbejde og identitet (Lars Røn: Et borgerperspektiv på beskæftigelsesindsatsen. Lars Paludan-Müller: Arbejdets betydning og identiet. Michael Münchow: Motivation for forandring ; Sygdom, arbejdsidentitet og stress)

Beskæftigelsespolitik og socialt arbejde - i teori og praksis

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
633664
Nota udgivelsesår: 
2016
Redaktion: 
Marco Goli og Louise Hansen
Udgave: 
Hans Reitzels, 2016, (2. udgave)
ISBN: 
9788741264448