Better allies

everyday actions to create inclusive, engaging workplaces
Forfatter:

Better allies (Engelsk)

Standard e-bog (Engelsk)

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
657955
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Better Allies Press, 2021, (2. udgave)
ISBN: 
9781732723351