Bevægelse

en grundbog
(Fysio/Munksgaard Danmark)
Note: 
Indhold: Historisk rids (Bevægelse og fysioterapi / af Uffe Læssøe, Hanne Lisby og Anne-Merete Kissow. Hanne Lisby: Bevægelse i et filosofisk perspektiv. Nils Erik Sjöberg: Bevægelsesvidenskab) ; Hvad er bevægelse? (Uffe Læssøe: Hvad er bevægelse? - kropsfunktionsniveau. Hvad er bevægelse? - aktivitetsniveau / af Jette Hammer og Helle Højsgaard. Anne-Merete Kissow: Hvad er bevægelse? - deltagelsesniveau) ; Forudsætninger for bevægelse (Uffe Læssøe: Forudsætninger for bevægelse - kropsfunktionsniveau. Forudsætninger for bevægelse - aktivitetsniveau / af Jette Hammer og Helle Højsgaard. Anne-Mette Kissow: Forudsætninger for bevægelse - deltagelsesniveau) ; Vurdering af bevægelse (Uffe Læssøe: Vurdering af bevægelse - kropsfunktionsniveau. Vurdering af bevægelse - aktivitetsniveau / af Jette Hammer og Helle Højsgaard. Anne-Merete Kissow: Vurdering af bevægelse - deltagelsesniveau) ; Læring og træning af bevægelse (Peter Thybo: Motorisk læring. Bent Bak: Bevægelse og træning) ; Didaktik og bevægelse (Didaktik og bevægelse ; Undervisning i bevægelse - praktiske eksempler/ af Ellen Kastberg Hinrichsen og Anne-Merete Kissow. Alex de Vries: Bevægelse, forebyggelse og sundhedsfremme) ; Bevægelsesbegrebet i forhold til udvalgte praksisfelter (Hanne Lisby: Bevægelse som behandling. Anne-Merete Kissow: Bevægelse som rehabilitering)

Bevægelse

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
614302
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Munksgaard Danmark, 2011
ISBN: 
9788762809581
Illustrator: 
Arne W. Jensen