Bevægelse i skolen

(Kvan) 1.Baggrunde for bevægelse: En analyse af centrale ytringer i dagspressen om motion og bevægelse i skolen i perioden 1996-2013. 2. Bevægelse og dannelse. 3. Diversitet i lærerens forståelse og opfattelse af motion og bevægelse. 4. Inkluderende motion og bevægelse. 5. Hvad du har i benene, må du også have i hovedet. 6. Bevægelse og læring. 7. Matematik og bevægelse- hvordan? 8. Drejeskiven - et værktøj til udvikling af bevægelsesaktiviteter i et almendidaktisk perspektiv. 8. Den åbne forening i den åbne skole

Bevægelse i skolen

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
648392
Nota udgivelsesår: 
2021
Redaktion: 
Vibeke Boelt
Udgave: 
Kvan, 2018
ISBN: 
9788792871961