Bevidste sproglige erfaringer på mellemtrinnet

Forfatter:
(Grammatik i dansk) En indføring i dansk grammatik som en integreret dimension i danskfaget på mellemtrinnet. Med konkrete bud på hvordan man underviser i og med grammatik ud fra elevernes sproglige erfaringer

Bevidste sproglige erfaringer på mellemtrinnet
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
616131
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Academica, 2010
ISBN: 
9788776756734