Billedbogens puslespil

Forfatter:
Praktiske og analytiske redskaber til at forstå billedbogens særlige udtryksformer, her med en række danske eksempler der sættes i perspektiv til de svenske, engelske og amerikanske billedbøger
Note: 
Indhold: Kort historik og genreoversigt ; Billedbogen som æstetisk genstand ; Tegnerens valg ; Billedbogens miljøskildring ; Billedbogens personskildring ; Fortællestemme og synsvinkel ; Tid, bevægelse og kausalitet , Mimesis og modalitet

Billedbogens puslespil

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
657831
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Høst, 2004
ISBN: 
8714199920
Oversætter: 
Nanna Gyldenkærne