Billeder fra Grækenland 700-300 f. Kr.

en introduktion til billedforståelse
Forfatter:

Billeder fra Grækenland 700-300 f. Kr.

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
646771
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Gyldendal, 1986
ISBN: 
8700267813
Illustrator: 
Thora Fisker