Biostatistik & epidemiologi

grundbog for de sundhedsvidenskabelige uddannelser
(MF - medicinsk forskning) Introduktion til forståelse af medicinsk statistik og epidemiologiske begreber og til at mestre basale statistiske og epidemiologiske værktøjer til beskrivelse af egne observationer. Med øvelsesspørgsmål efter hvert kapitel
Note: 
Indhold: Evidensbegrebet og sundhedsvidenskabelige studiedesigns ; Biostatistik (Introduktion til biostatistik ; Deskriptiv statistik ; Dataindsamling og databehandling ; Test af hypoteser ; Analyse af kategoriske data ; Analyse af numeriske data ; Analyse af overlevelsesdata ; Diagnostiske tests og måleusikkerhed ; Beregning af stikprøvestørrelse ; Eksplorativ dataanalyse og mønstergenkendelse) ; Epidemiologi (Introduktion til epidemiologi ; Registerstudier ; Kohortestudier ; Case-control-studier ; Den randomiserede kontrollerede undersøgelse ; Systematisk review og meta-analyse ; Missing data)

Biostatistik & epidemiologi

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
655415
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
FADL, 2022
ISBN: 
9788793810273