Bohr og atomet

Forfatter:
(Idéernes bagmænd) Om mennesket og atomfysikeren Niels Bohr (1885-1962) med gennemgang af hans videnskabelige arbejde

Bohr og atomet

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
703131
Nota udgivelsesår: 
2003
Udgave: 
Polyteknisk Forlag, 1999
ISBN: 
8750208179
Oversætter: 
Kirsten Nielsen