Bristet barndom

om truede børn og deres familier
Note: 
Indhold: Forklaringer (En begrebsafklaring : nogle definitioner ; Om årsager til omsorgssvigt ; Barnets reaktioner på omsorgssvigt : følgevirkninger) ; Handlinger (Beredskabet ; Hjælpen til barnet ; Alternative tiltag ; Anbringelserne)

Bristet barndom

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
604772
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Pædagogisk Psykologisk Forlag, 2001
ISBN: 
8788101967