Brud

Forfatter:
Som overlevende efter bomben over Hiroshima, har atomkraft altid fascineret Hr Watanabe. Tragedien præger hele hans liv, et liv han lever på fire kontinenter og med fire kvinder, der hver især hjælper ham med at slutte fred med sine minder. For læsere af stilfærdige hverdagsskildringer om politik, sprog og relationer

Brud

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
660196
Nota udgivelsesår: 
2024
Udgave: 
Auroraboreal, 2022
ISBN: 
9788793935464
Oversætter: 
Helge Krarup