Brugerinddragelse og organisatorisk læring i den sociale sektor

Om BIKVA-modellen (BrugerInddragelse i Kvalitetsvurdering) der kan anvendes dels som redskab til at kvalitetsvurdere løsninger på sociale problemer dels som forskningsmetode

Brugerinddragelse og organisatorisk læring i den sociale sektor

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
629316
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Systime, 1997
ISBN: 
8777838610