Byen, rummet og det fælles

Arkitektur skaber rammer til det liv, vi deler. Den skaber tærskler, passager, formidling, samvær. Antologiens bidrag diskuterer betingelserne for skabelsen af de rum, vi mødes i, og som synes af afgørende betydning for det liv, mennesker kan leve sammen
Note: 
Indhold: Anders Abraham: Man bygger ikke et offentligt rum, man skaber det : en introduktion til tre projekter. Anne Romme: Naboskab : en værkanalyse med blik for huse til mange. Carsten Juel-Christiansen: Arkitektonisk rum - urbant rum. Elise Lorentsen: Fælles rum - fælles grund : en æstestisk-arkæologisk analyse af det arkitektoniske værk VESTLED. Henrik Oxvig: Krise ; Resonanser. Carsten Thau: Den urbane livsverden : socialpsykologiske perspektiver på den klassiske byteori. Christian Bundegaard: Om det offentlige rums æstetik : en beskrivelse af Forfatningspladsen i Sóller. Dag Petersson: "Lov er lov" : om at opholde sig i gæstfrihedens navn

Byen, rummet og det fælles

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
643317
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Arkitekturforlaget B, 2019
ISBN: 
9788792700261