Byg bro mellem siloerne

ledelsesprocesser, der skaber sammenhængende borger- og patientforløb, forskningsbaseret og praktisk tilgang med høj succesrate
Forfatter:
Om hvordan nye arbejdsgange på tværs af organisationsskel kan sikre at borgere får den rigtige hjælp og samtidig løser kvalitets- og effektivitetsparadokset i den offentlige sektor. Med konkrete før- og eftercases

Byg bro mellem siloerne

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
637648
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Fair Proces, 2016
ISBN: 
9788799640317