Carl Becker

Om Carl Beckers (1871-1942) liv og virke med vægt på hans arbejde for døves vilkår som formand for Døvstummeforeningen af 1866

Carl Becker

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
702095
Nota udgivelsesår: 
2002
Udgave: 
Døveskolernes Materialecenter, 2001
ISBN: 
8789777794